Historie organizovaných rybářů z Loštic a okolí na Třebůvce  začíná  v roce 1908  založením Rybářského družstva  několika nadšenými rybáři. Již v roce 1909 vypracovali stanovy a zvolili prvního předsedu Isidora Lhotského a též celý výbor. Od obce jim byl k rybaření postoupen za poplatek. kromě tekoucí vody též obecní rybník Na Valše. Základní podíl v družstvu byl stanoven na 10,- Kč.

V té době mělo družstvo 21 členů a  byla zakoupena  první násada kapra ve váze 12 kg.

Historie rybářského spolku v Lošticích je bohatá a za sto let trvání prošla mnohými dobrými i špatnými časy. Jednak nesváry ve spolku ve 20.letech minulého století, jednak otravy ryb z vypouštěných odpadů v papírně, jednak totalitní režim, kdy spolek byl v područí „Národní fronty“, atd. To vše však bylo překonáno láskou rybářů k vodě a rybám, jejich pilnou prací a také soudržností podporovanou bohatým spolkovým životem. O historii loštických rybářů pojednává obsáhle publikace dlouholetého jednatele a nadšence pana  Jaroslava Kuby „Dějiny rybářství v Lošticích“, která byla vydána při příležitosti 80 let od založení spolku.

V současné době se blíží počet členů k pěti stům

Český rybářský svaz, místní organizace Loštice obhospodařuje revír Třebůvka 1, který má horní hranici u Valáškova mlýna a končí soutokem s Moravou v Moravičanech a Žadlovice 1a  – Žadlovická nádrž.

Mimo tyto lovné revíry hospodaří organizace na chovných rybnících, které má v nájmu. Největší z nich – doubravickou „Závlahu“ organizace zakoupila v  roce 2007 za 2,5 milionu korun.

Na líhni, kterou si postavili loštičtí rybáři na konci Žadlovické kaskády rybníků, se uměle vytírají a odchovávají násadové ryby – štika, parma, ostroretka, jelec,pstruh,mník a další druhy.

Kapra ,sumce,lína množí přirozenou cestou v malých, tak zvaných příkopách, které se nacházejí v těsné blízkosti líhně, ale i v některých větších chovných rybnících.  Příkopy jsou na konci kaskády rybníků začínající v žadlovickém parku rybníkem Pužmil, následuje Fučík, a Hájenka. Za silnicí je pak odkalovací nádrž a lovná nádrž Žadlovice, která je určena k sportovnímu rybářství. Dále směrem k Lošticím jsou opět chovné rybníky Komora, Štičí a Pivovarský. Další chovné rybníky jsou v Doubravici, Líšnici, Radnici.

Roční produkce ryb má hodnotu okolo jednoho milionu korun. Tyto ryby jsou výlučně určeny k zarybňování revírů v rámci celého Územního svazu ČRS pro severní Moravu a Slezsko. Loštická organizace se svou produkcí ryb řadí mezi nejvýznamnější na Moravě.

Show Buttons
Hide Buttons