Od 1. 1. 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb.

Od 1. 1. 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb.

Pozor na slunečnici pestrou a střevličku východní

Střevlička východní (Pseudorasbora parva) pochází z Východní Asie a k nám se dostala v 80. letech s plůdkem
ryb z Maďarska. Dnes je rozšířena na většině našeho území. Jedná se o drobnou kaprovitou rybku s malými
ústy, horní čelist je mírně kratší než dolní. U mladých jedinců se po bocích táhne tmavý pruh. V době
rozmnožování se samci barví do tmavě fialového zbarvení. Na rybnících a dalších stojatých vodách představuje
střevlička významnou potravní a prostorovou konkurenci pro plůdek dalších druhů ryb. Krom toho je agresivní a
okusuje jiným rybám slizovou vrstvu, čímž je vystavuje riziku plísňové či bakteriální infekce.


Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) je ryba z čeledi okounkovitých původem ze Severní Ameriky. Pro své
pestré zbarvení je často chována v zahradních jezírcích i v akvaristice, což byl i jeden ze zdrojů jejího šíření.
Slunečnice dosahuje velikosti až 40 cm, v naši podmínkách však nejčastěji okolo 15 cm. Jedná se o agresivního
potravního konkurenta domácích druhů, který s oblibou konzumuje i plůdek a snůšky jiker jiných ryb.

Jak se podle platné legislativy musí rybář zachovat v případě ulovení těchto druhů?

V zákoně o rybářství po přijetí shora uvedené novely, konkrétně v § 13, který se týká lovu, najdeme nově dvě
zásadní ustanovení pro rybáře:

„Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení
zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit
zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb,
musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto
druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i
přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.
Obracíme se tak na všechny rybáře, nakládejte s těmito rybami ve smyslu platné legislativy a pomozte
tak eliminovat tyto invazní nepůvodní druhy, které narušují diverzitu a poškozují původní rybí
společenstva našich vod.

ČÍST DÁL >>

Zpravodaj Květen 2022

Zpravodaj Květen 2022

Zpravodaj – květen 2022

Stručně z obsahu
Jaké jsou zdroje příjmů územního svazu
U některých revírů dochází ke změně v jejich číslování
Jak si vedla naše rybářská stráž v roce 2021
Pozor na slunečnici pestrou a střevličku východní
Krátce z našeho územního svazu
Aktuálně z jednání výboru územního svazu

více info »

ČÍST DÁL >>

Výlov Třebůvky před čištěním 2022

Výlov Třebůvky před čištěním 2022
ČÍST DÁL >>

Výlov Radnice a následné čištění rybníků

Výlov Radnice a následné čištění rybníků
ČÍST DÁL >>
Show Buttons
Hide Buttons