Informace k prodeji povolenek a známek pro rok 2024

  • Od roku 2024 nebudou vylepovány do členských průkazů členské známky, ani známky FRR. Obě platby budou evidovány celostátně v systému RIS.
  • vzhledem k zavedení nového systému evidence, je nutno zaplatit členský příspěvek do 30.4.2024. Jinak budete sankcionováni

Pro vydání povolenky musí člen splnit následující podmínky:

  • platný státní rybářský lístek
  • odevzdánu řádně uzavřenou povolenku  za rok 2023 do 15.1.2024
  • zaplacenu pracovní povinnost ve výši 1000,.- Kč (10 hod./100 kč) – mimo děti do 15-ti let.

Pracovní povinnosti jsou rovněž zproštěni členové:

  • ZTP
  • starší 64 let
  • Ženy a děti

Prodej povolenek: Heidenreich Vlastislav

Palackého 74
789 83 Loštice

606 932 474        e-mail: jpas@elektromotory.com