Rybářský kroužek dětí a mládeže v Lošticích

Jak je již v Lošticích tradicí pracuje při Místní organizaci Českého rybářského svazu kroužek mladých rybářů, který v současnosti vedou Luboš a Honza Linhartovi. Pod loštický kroužek spadá také kroužek mladých rybářů z Bouzova, který vede Zdenek Rosi. Do kroužku chodí děti zhruba tak od 7 let nebo po ukončení první třídy to je první kategorie dětí do 15 let, druhou kategorii tvoří mládežníci od 15 – 18 let, kteří již mají stejná práva a povinnosti jako dospělí členové, ale jsou k dispozici vedoucím kroužku v případě potřeby při akcích, které pro mladší děti pořádáme. Schůzky se konají pravidelně každou sobotu od 13.30 hodin v klubovně kulturního domu, kde máme vyčleněnou jednu klubovnu. Se schůzkami začínáme kolem poloviny října, kdy se přihlašují nový zájemci. Na podzim schůzky jsou tak do poloviny prosince, po novém roce začínají v polovině ledna a trvají zhruba do poloviny měsíce května. Jak mile nám to počasí dovolí tak chodíme s dětmi ven k vodě na nádrž do Žadlovic, kde je učíme různým způsobům lovu ryb, jak namíchat správně krmení, nahazování, střílení prakem, krmení a také jak se chovat při pobytu u vody, protože rybařina není jen o chytání ryb, ale je také o tom jak se máme chovat v přírodě a k rybám. Na jednotlivých schůzkách učíme děti základům rybářského řádu, poznávání ryb, rostlin, živočichů, kteří se vyskytují v revíru naši organizace a v okolí, navazování různých montáží k lovu, vykládáme si o jednotlivých způsobech lovu ryb a také o závodní plavané, která má v Lošticích velkou tradici. A právě z tohoto důvodu dětem doporučujeme, aby se věnovali lovu ryb na plavanou. Během roku pořádáme pro děti různé akce. V rámci schůzek pořádáme soutěže, kde děti odměňujeme za jejich výkony drobnými rybářskými věcmi nebo něčím sladkým. Největší akcí jsou dětské rybářské závody, které pořádáme vždy poslední sobotu před prázdninami na chovném rybníku Doubravice – závlaha. Nejlepší jsou odměněni hodnotnými cenami, které věnuje výbor naší organizace a tradiční sponzor našeho kroužku firma Fish-pro Mohelnice výrobce značky Mivardi. Kromě těchto závodů je náš kroužek spoluorganizátorem pohárových závodu Územního svazu v lovu ryb udicí mládeže a závodů O pohár hejtmana Olomouckého kraje. Na tyto závody nám přispívá Krajský úřad Olomouc a Územní svaz pro Moravu a Slezsko Ostrava, tyto závody pořádáme již 11 let, za tuto dobu prošlo těmito závody velké množství dětí, někteří při závodní plavané zůstali i doposud z naší organizace můžeme jmenovat například Lukáše a Tomáše Fuňkovi nebo Honzu Linharta, ti to jmenovaní v současnosti chytají závody druhé ligy a zúčastňují se různých pohárových závodů v rámci celé České republiky.

To je tak zhruba vše o našem kroužku. Rádi přivítáme nové zájemce o rybářský sport, protože jak praví klasik Do času, který bůh přidělil lidem, se nepočítá čas strávený na rybách

Podrobnější informace Vám rádi sdělíme telefonicky 777 850625 nebo e-mailem lubos.linhart@seznam.cz, nebo se zastavte u mě doma to je na adrese Luboš Linhart, Ke koupališti 633, Loštice.V letošním školním roce navštěvovalo kroužek celkem 38 dětí do 15 let a 10 mládežníků do 18 let. Letos se stala taková neobvyklá věc, kdy děti chodily do kroužku aniž by si pak vzaly povolenku k lovu, když jsem se na to ptal rodičů tak mě bylo řečeno, že jsou rádi, že jejich děti chodí do nějakého kroužku a třeba v příštím roce si tu povolenku koupí, tyto děti patřili k jedním z nejaktivnějších členů.

 

Luboš Linhart, 2014

Show Buttons
Hide Buttons