Pozvánka na členskou schůzi

která se koná v něděli 17.3.2024 od 9 hodin

v sále kulturního domu v Lošticích

Prezentace od 8:00-8:45- podle členských průkazů- nutno doložit ke kontrole

Známky nebudou vydávány na schůzi, je nový systém RIS a je potřeba se zastavit u pana Heidenreicha na firmě osobně.