Výlov Radnice a následné čištění rybníků

Výlov Radnice a následné čištění rybníků
ČÍST DÁL >>

Zpravodaj VÚS březen-duben 2022

Zpravodaj VÚS březen-duben 2022

Zpravodaj – duben 2022

Stručně z obsahu
Dva velké revíry již uklizeny, třetí na úklid teprve čeká
Pozor na candátí hnízda na revíru 471 066
Termín volební konference se blíží
Morální ocenění našeho svazu
Krátce z našeho územního svazu
Aktuálně z jednání výboru územního svazu

více info »

Zpravodaj – březen 2022

Stručně z obsahu
Jak dopadlo zarybnění našich revírů v minulém roce
Výzkum na pstruhových revírech pokračuje
Změny na revíru Poděbrady 1A
Krátce z našeho územního svazu
Aktuálně z jednání výboru územního svazu

více info »

ČÍST DÁL >>

Fotografie z výlovu Komory a Pivovarského rybníka

Fotografie z výlovu Komory a Pivovarského rybníka
ČÍST DÁL >>

Vysazení mírových kaprů na Třebuvce

Vysazení mírových kaprů na Třebuvce

2.4.2022 byly vysazeni kapři k Jeřmani a do Vlčic


Pár fotek z lovu ostroretek na výtěr.

Z oplozených jiker se později vykulí plůdek. Pro následné vypuštění nové násady do řeky.

Ostroretka stěhovavá – Chondrostoma nasus   

Rozpoznávací znaky: mírně zploštělé tělo, typická spodní ústa s ostrou hranou, načervenalé ploutve na spodku těla.

  Pohlavně dospívají ostroretky ve stáří 4 – 7 roků v závislosti na tempu růstu. Ke tření ostroretky migrují do mělkých proudů a tvoří početná hejna. K výtěru dochází od konce března do května – nejčastěji v dubnu. Tak jako u jiných druhů ryb zde hraje klíčovou roli teplota vody. Jikry jsou ukládány na kamenité dno v prudkém proudu často i mělčím než 20 cm. Vzhledem k velké početnosti třecích hejn jich může na dně ležet i viditelná vrstva.
      Samice klade v závislosti na své velikosti 1 000 – 65 000 jiker, což mezi kaprovitými rybami není mnoho .

Vzhledem ke svému pomalému růstu a skutečnosti, že její sportovní hodnota převyšuje hodnotu kulinářskou, by měla ostroretka patřit mezi druhy, u nichž bude preferován přístup „chyť a pusť“ 

ČÍST DÁL >>
Show Buttons
Hide Buttons